NCC utbildar arbetslösa, Uppsala

NCC bidrar till att göra skillnad för människor som av olika skäl hamnat utanför yrkeslivet. Erbjudandet gäller långtidsarbetslösa i Uppsala, de erbjuds ett års utbildning och praktik. På så sätt öppnas en väg in i byggbranschen.

Utbildningen erbjuds 13 personer som efter ett år kan ta jobb som lärlingar på ett byggföretag. För NCC innebär det också en möjlighet att hitta nya medarbetare och att nå de egna mångfaldsmålen.

Några av personerna har arbetslivserfarenhet, vissa av dem från byggbranschen, tio av dem har invandrarbakgrund. Gemensamt för alla är att de inte hittat en fast tjänst eller ett yrke på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete med bostadsbolaget Uppsalahem, Arbetsförmedlingen, fastighetsbolaget Akademiska Hus samt utbildningsföretaget Byggutbildning Star i Dalarna.

Utbildningen en långsiktig lösning

Utbildningen är eftergymnasial och har som syfte att lösa personernas situation långsiktigt. Den börjar med en så kallad FUB, Förberedande Utbildning Bygg, på tre veckor. Där går man igenom elevernas förkunskaper om byggande och i det svenska språket. Då lär man även ut arbetsmiljö och säkerhetstänkande. Sedan följer åtta veckors praktik på en byggarbetsplats.

Praktik sker på NCC:s arbetsplatser

Därefter startar steg två av utbildningen, 40 veckor av teori och praktik varvat. Praktiken sker på NCC:s arbetsplatser i Uppsala, där NCC bygger bostäder åt Uppsalahem och kontor åt Akademiska Hus.

Efter totalt 51 veckor är byggeleverna redo att ta ett jobb som lärling på NCC eller annat byggföretag.

Alla parter har något att vinna

Alla parter som ingår i projektet bidrar till bygg- och fastighetsbranschens behov av att rekrytera nya medarbetare, och tar samtidigt ett samhällsansvar. Satsningen är en del av ett arbete för social hållbarhet.

Bild på Mattias Monbäck, avdelningschef Uppsala, Gävle/Dala, NCC Building Sweden
Mattias Monbäck

Avdelningschef, Uppsala, Gävle/Dala, NCC Building Sweden