NCC har byggt en storskalig elmotorfabrik i Åmål

NCC har tillsammans med Evolv byggt en ny fabrik för elmotorer åt amerikanska Dana Incorporated. Anläggningen i Åmål är Europas första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon.

– Genom samverkan med NCC har vi fått en effektiv byggprocess och nya fabrikslokaler som är väl anpassade efter vår kunds önskemål. Med den nya toppmoderna anläggningen tar Sverige och Åmål täten i den gröna omställningen och möter den ökade efterfrågan på hållbart tillverkade elmotorer och e-framdrivningssystem, säger Philip Svahn, transaktionschef på Evolv.

NCC har byggt en ny elmotorfabrik för tunga fordon som blir den första i sitt slag i Europa. Anläggningen byggdes åt Dana Incorporated som nu utökat sin verksamhet i Åmål med en ny fabrik i anslutning till den befintliga.

Anläggningen omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och innehåller maskiner för tillverkning. Hallen regleras vad gäller temperaturer och luftfuktighet för att möta kraven för tillverkningsprocessen. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och på taket har solceller installerats.

Uppdraget genomfördes i partnering mellan NCC och Evolv, som är Slättös plattform för logistik- och industrifastigheter. I projektets första fas planerade parterna projektet, budgeterade och projekterade för fabriken för att sen övergå i byggnationen.

– Genom att vi arbetade i samverkan kunde vi i ett tidigt skede nyttja NCC:s breda kompetens och tillsammans få fram innovativa lösningar. Vi är stolta över att ha byggt dessa moderna lokaler för tillverkning som möter behoven och bidrar till fordonsindustrins hållbara utveckling, säger Martin Smederöd, projektchef NCC Building Sweden.

Anläggningen var klar i slutet av 2022 och var i drift under första halvåret 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Ljungberg, affärschef NCC Building