NCC Folkboende, Sätra och Hemsta, Gävle

NCC bygger 150 ytsmarta hyresrätter åt Gavlegårdarna i områdena Sätra och Hemsta i Gävle. Det är en del i den byggsatsning som görs i kommunen om 750 nya hyresrätter fram till år 2020.

Sätra får tre hus med 112 lägenheter i åtta våningar. Ett lika högt hus byggs i Hemsta med 38 lägenheter. Totalt rymmer de 28 ettor, 62 tvåor och 60 treor. Lägenheterna i Hemsta får även inglasade balkonger.

NCC Folkboende ger lite mindre men ytsmarta lägenheter med hög kvalitet. Alla bostäder har balkong. Konceptet har kort byggtid och låg byggkostnad tack vare noggrann planering och en standardiserad produktion, där en stor del gjuts och tillverkas på plats.

Byggnadsarbetena börjar i november och NCC:s arbete i Sätra beräknas klart senhösten 2018 och i Hemsta årsskiftet 2018/2019.