Bild på ett radhus med vit träfasad och en gemensam ytterträdgård för boende.

Bostadsrätter till fast tid och kort byggtid i Enköping

På två orter i Enköping bygger NCC 78 bostadsrätter på uppdrag av SHH Bostad AB. Lägenheterna baseras på NCC Design, ett koncept som ger bostäder med hög boendekvalitet, till fast pris och med kort byggtid.

Enköping är en av de snabbast växande kommunerna i Uppsala län. Projekten Brf Flaggskeppet och Brf Albatrossen är resultatet av ett utökat samarbete mellan NCC och SHH Bostad AB för att möta kommunens behov av fler bostäder till rimliga priser.

Kostnadseffektiv byggprocess

Förprojektering och en styrd och standardiserad byggprocess är centrala delar i NCC Design. Det innebär att bostäderna kan byggas på kort tid, till ett förutsägbart pris och med kontrollerad kvalitet i utförandet. Med hjälp av två produkter baserade på byggkonceptet NCC Design kan SHH Bostad AB erbjuda fler Enköpingsbor tillgång till bra boende.

Låg energianvändning med NCC Design

Alla bostäder som baseras på NCC Design har en energianvändning långt under byggnorm, låga driftskostnader och liten klimatpåverkan. Den platsbyggda betongstommen ger även en tyst och behaglig inomhusmiljö. Genom NCC Design kan bostäderna dessutom Svanenmärkas.

Brf Flaggskeppet

I Bredsand bygger NCC fem hus om vardera två våningar med totalt 30 bostadsrätter som bildar bostadsrättsföreningen Flaggskeppet. Lägenheterna byggs enligt NCC:s husprodukt Design Duo och består av treor och fyror om 66 respektive 81 kvadratmeter. Inflyttning planeras till juni 2017.

Brf Albatrossen

I Åkersberg byggs fyra flerbostadshus om vardera fyra våningar med totalt 48 lägenheter som bildar bostadsrättsföreningen Albatrossen. Lägenheterna byggs enligt NCC:s husprodukt Design Quattro och består av ett till tre rum om 35–76 kvm. I uppdraget ingår även markarbeten, carportar och miljöhus. Inflyttning planeras till juni 2017.

NCC samarbetar sedan tidigare med SHH Bostad AB på många orter i Sverige, till exempel Brf Amiralen i Enköping och Brf Skogskullen i Strängnäs.