Illustration: PE Teknik & Arkitektur

NCC bygger ut Närlundaskolan i Askersund

NCC ska i partnering med Askersunds kommun bygga om och till Närlundaskolan i Askersund. Entreprenadavtal har tecknats för första etappen om en ny skolbyggnad. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.

– Det är roligt att vi nu är igång med den här om- och tillbyggnationen som kommer modernisera Närlundaskolan och skapa fler skolplatser. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC anpassa skolans ytor för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Lars Johansson, projektledare Askersunds kommun.

Närlundaskolan för årskurs F-5 har moderniserats och byggts ut för att ge plats åt fler elever. Efter ombyggnaden omfatta skolan även årskurs sex med plats för totalt 575 elever. 

I första etappen byggde NCC en ny skolbyggnad i två plan som omfattar cirka 6 000 kvadratmeter. Denna del av byggnaden innehåller lokaler för undervisning. Denna etapp lämnades över till kund i juni 2022.

I den andra delen byggdes skolmatsal och kök i bottenplan och lokaler för administration på ovanvåningen. Denna etapp lämnades över till kund i juni 2023.

I uppdraget ingick även renovering av skolans idrottshall som ska lämnas över till kund i januari 2024.

Skolan uppfördes enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Byggnaden har generösa ljusinsläpp och en fasad i trä. Även invändigt är trä tongivande.

– Som en av Sveriges främsta skolbyggare tar vi med oss vår samlade kompetens och erfarenhet till Närlundaskolan. Med bra materialval och fokus på trivsel, trygghet och rörelsemönster ser vi fram emot att skapa skolmiljöer att lära och utvecklas i för både elever och personal, säger Pontus Nilsson, affärschef NCC Building Sweden.

Den nya skolbyggnaden stod klar till höstterminen 2022.

Affären är en totalentreprenad i partnering om cirka 160 MSEK och registrerades i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.