NCC bygger för vården i Östergötland

NCC har fått flera prestigefyllda uppdrag då Östergötlands läns landsting satsar på vård och forskning vid Universitetssjukhuset i Linköping. Byggnationerna innefattar bland annat forskningslaboratorium, akutmottagning med ambulansintag, stomme och skal till ”tätt hus” samt helikopterplatta på taket.

Forskningslokaler och parkeringshus

Vid Universitetssjukhuset i Linköping har NCC byggt forskningslaboratorium för sjukhusets verksamhet och Linköpings universitets medicinska fakultet. Lokalerna omfattar en total yta av cirka 3 000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. De är placerade ovanpå ett parkeringshus som ingick i samma entreprenad. Parkeringshuset omfattar tre plan med totalt 350 parkeringsplatser.

Laboratoriebyggnaden är mycket installationstät med hög kvalitet på styrsystem och ventilation som är utförd med rostfria komponenter.

Fakta

 • Projekt: Forskningslokaler och parkeringshus US i Linköping
 • Kund: Östergötlands läns landsting
 • Byggtid: Mars 2012 – januari 2015
 • Entreprenadform: 
  Totalentreprenad
 • Kontraktssumma: 220 MSEK

Ny- och ombyggnad med krav på miliöbyggnad, klass Guld

NCC har även utfört ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Linköping. Projektet avser nybyggnad av 60 000 kvadratmeter vårdlokaler i 8 – 13 våningar på östra och västra sidan av sjukhusets huvudbyggnad. Byggnaderna ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad, klass Guld. Energibehovet för byggnadsdriften ska vara lägre än 50 kWh/m2/år.

NCC:s uppdrag omfattade grundläggningsarbeten, stomme och skal till "tätt hus" samt arbetsmiljösamordning och samordningsansvar för övriga entreprenader som landstinget handlade upp under byggtiden.

Utbyggnaden på den västra sidan inrymmer bland annat ny akutmottagning med ambulansintag och på taket har en helikopterplatta byggts med anslutning direkt in i byggnaden. Samarbetsformen var partnering.

Fakta

 • Projekt: Ny- och ombyggnad

 • Kund: Östergötlands läns landsting
 • Byggtid: 2012 – 2015
 • Samarbetsform: Partnering
 • Kontraktssumma: Cirka 400 MSEK + samordning av UE cirka 1 600 MSEK

Ombyggnad för bättre vårdprocess

NCC fick hösten 2006 uppdraget att utföra omfattande ombyggnadsarbeten för att modernisera huvudbyggnaden vid Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetena påbörjades under hösten 2006 – och avslutades under sommaren 2012.

Arbetena inkluderade ombyggnad av operationsavdelningen med 22 operationssalar, uppvakningsavdelning, interventionsenhet för hjärtkirurgi, En-Lab för hjärnkirurgi med röntgen, neurofysiologi, barnavdelning, MR-kameror, mammografienhet och akutklinik.

Den totala ombyggnadsytan är cirka 20 000 kvadratmeter. Alla arbeten utfördes med pågående känslig sjukhusverksamhet alldeles intill – över, under eller bredvid. Detta ställde höga krav på planering, säkerhet, hänsynstagande samt ordning och reda.

Fakta

 • Projekt: Ombyggnad Universitetssjukhuset, Linköping 
 • Kund: Östergötlands läns landsting 
 • Byggtid: November 2006 – juni 2012 
 • Entreprenadform: Generalentreprenad 
 • Kontraktssumma: Cirka 200 MSEK

Ny vårdbyggnad i partneringsamarbete

Under 2004 – 2006 uppförde NCC en ny vårdbyggnad med lokaler för hematologisk klinik, lungmedicinsk klinik, gynekologisk klinik, onkologisk klinik samt universitetsverksamhet med avdelningar för radiofysik och onkologi.

Byggnaden har en yta av 23 190 kvadratmeter. Projektet genomfördes i samarbetsformen partnering.

Fakta

 • Projekt: Vårdbyggnad med lokaler för d Universitetssjukhuset, Linköping
 • Kund: Östergötlands läns landsting
 • Byggtid: Maj 2004 – december 2006
 • Kontraktssumma: 325 MSEK 
Marcus Sandlund

Affärschef Östergötland, NCC Building