Angereds sjukhus - Sveriges första nybyggda närsjukhus

Ett sprillans nytt närsjukhus precis intill knytpunkten för kollektivtrafiken. Det får angeredsborna när deras sjukhus står klart sensommaren 2015. Med vården samlad under ett tak ökar tillgängligheten för invånarna. Ett tätare samarbete med Göteborgs Universitet underlättas också. Ett samarbete som ska förbättra hälsan i nordöstra Göteborg.

Angereds Närsjukhus, nordost om Göteborg, blir cirka 18 000 kvadratmeter stort och ska inrymma specialistmottagningar, operationsfaciliteter och en vårdcentral. Byggnadens utformning med planlösningar är framtagna utifrån ett nytänkande som utgår från patienter och samverkan mellan verksamheter.

Samverkan för de bästa lösningarna

Kunden är Västfastigheter och projektet genomförs i samverkansformen partnering.

Arbetssättet lämpar sig väl för produktion av sjukhusbyggnader då det medger en process där beslut om vårdtekniska lösningar kan läggas närmare öppnandet och där vi har säker kontroll på projektets slutliga kostnad, sluttid och kvalitet.

Ökad samhällsnytta med ny byggnad

Sjukhuset har i uppdrag att förbättra hälsan i nordöstra Göteborg. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Universitet. Idag är medellivslängden bland invånarna betydligt kortare än i mer socioekonomiskt välbeställda stadsdelar i staden. Nu växer samarbetet med universitet. Flera projekt är redan igång där forskning och utveckling kopplas till närsjukhuset. I och med flytten till den nya byggnaden knyts de än närmare varandra då projektgemensamma lokaler kan nyttjas för bland annat forskning. Bygget av Angereds Närsjukhus bidrar konkret till att öka samhällsnyttan för invånarna.

Bild på Henrik Bergman, affärschef/affärsansvarig Sjukhus, NCC Building. Foto/illustration: Carina Gran
Henrik Bergman

Avdelningschef Väst, NCC Building Sweden