En tvåvånings byggnad sedd snett framifrån, med parkering i förgrunden.

Angereds sjukhus - Sveriges första nybyggda närsjukhus

Ett sprillans nytt närsjukhus precis intill knutpunkten för kollektivtrafiken. Det fick Angeredsborna när deras sjukhus stod klart 2015. Med vården samlad under ett tak ökade tillgängligheten för invånarna och ett tätare samarbete med Göteborgs universitet underlättades. Ett samarbete som förbättrar hälsan i nordöstra Göteborg.

Angereds Närsjukhus, nordost om Göteborg, är cirka 18 000 kvadratmeter stort och rymmer specialistmottagningar, operationsfaciliteter och en vårdcentral. Byggnadens utformning och planlösning är framtagen utifrån ett nytänkande som utgått från patienter och samverkan mellan verksamheter.

Samverkan för de bästa lösningarna

Kunden är Västfastigheter och projektet genomfördes i samverkansformen partnering.

Arbetssättet lämpar sig väl för produktion av sjukhusbyggnader då det medger en process där beslut om vårdtekniska lösningar kan läggas närmare öppnandet och där man har säker kontroll på projektets slutliga kostnad, sluttid och kvalitet.

Ökad samhällsnytta med ny byggnad

Sjukhuset har i uppdrag att förbättra hälsan i nordöstra Göteborg. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Universitet. Idag är medellivslängden bland invånarna i området betydligt kortare än i mer socioekonomiskt välbeställda stadsdelar i staden. Med det nya sjukhuset växer samarbetet med universitet. Flera projekt är igång där forskning och utveckling kopplas till närsjukhuset. I och med flytten till den nya byggnaden knöts de än närmare varandra då projektgemensamma lokaler nyttjas för bland annat forskning. Bygget av Angereds Närsjukhus har på ett konkret sätt ökat samhällsnyttan för invånarna.

Bild på Anna Noren, Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden
Anna Norén

Avdelningschef, NCC Building Sweden