Munkedalsbron

NCC fick i april 2005 uppdraget att bygga E6-etappen Saltkällan – Fläskeberget, vilken bland annat innefattade en stor bågbro över Örekilsälven.

Munkedalsbron är en 490 meter lång bågbro, med en höjd över Örekilsälven på cirka 50 meter. Spännvidden i bågen är 225 meter. Uppdraget omfattade även att bygga tre sidobroar.

Miljöförhållandena innebar en utmaning i projektet

Då Motorvägen är Örekilsälven passerar ett Natura 2000-område har NCC löst utbyggnaden med dels traditionell underliggande stödjande formsättning, dels fritt-frambyggande med bakåtförankring i berget.

Stora volymer bergschakt

Vägbyggande i Bohuslän innebär stora volymer av bergschakt men även omfattande grundförstärkningsåtgärder i form av pålning och kalkcementpelarförstärkning då naturen är ytterst kuperad och består antingen av berg eller lera.

Orekilsbridge_NCC743
Saltkällan_5989_091216