Munkedalsbron

NCC fick i april 2005 uppdraget att bygga E6-etappen Saltkällan – Fläskeberget, vilken bland annat innefattade en stor bågbro över Örekilsälven.

Munkedalsbron är en 450 meter lång bågbro, med en höjd över Örekilsälven på cirka 50 meter.

Spännvidden i bågen är 225 meter och då motorvägen över Örekilsälven passerar ett Natura 2000-område har NCC löst utbyggnaden med dels traditionell underliggande stödjande formsättning, dels frittframbyggande med bakåtförankring i berget.

Uppdraget omfattade även att bygga tre sidobroar.

Vägbyggande i Bohuslän innebär stora volymer av bergschakt men även omfattande grundförstärkningsåtgärder i form av pålning och kalkcementpelarförstärkning då naturen är ytterst kuperad och består antingen av berg eller lera.

Fakta

  • Typ av projekt: Väg och broar. Generalentreprenad
  • Huvudentreprenör: NCC Infrastructure
  • Beställare: Vägverket Region Väst
  • Byggtid: April 2005 - juni 2008
  • Byggort: Munkedal, Bohuslän