Gjutning platta till stolpe 79, Magnus Ljungberg, Platschef. Foto: Lars Palm Olsson

NCC säkrar elförsörjning med mellan Långbjörn och Storfinnforsen

NCC utför på uppdrag av Linjemontage markarbeten och anläggningsarbeten för 135 kraftledningsstolpar mellan Långbjörn och Storfinnforsen i Västernorrlands län på en 4 mil lång sträcka.

Elförsörjningen säkras via den luftburna nya högspänningsledningen på 400kV mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen. NCC:s uppdrag omfattar markarbete och beredning av vägnät med infartsvägar till byggplatser samt grundläggning och montering av 135 kraftledningsfundament.

Logistik och god planering för känsliga markområden

Största delen av sträckan genomförs i obruten mark där majoriteten av marken ägs av en skogsägare (SCA). Utmaningen i projektet är logistiken. För att tydliggöra körvägar och placering av kraftledningsstolparna valde projektet att placera in ledningssträckningen och tillhörande byggvägar i Google Earth vilket möjliggör vägvisning till specifika stolpplatser samt information kring varje enskild stolpe.

NCC har bred kompetens och stor vana kring utspridda arbetsplatser i komplex miljö. Samspel och hänsynstagande kring natur, miljö och vatten med unika krav finns på samtliga av de 135 byggplatserna i projektet.
Projektet arbetar mot en framtagen åtgärdsplan för mark och vatten som redovisar känsliga markområden och kulturminnen, denna valde vi också att baka in i kartan som kan användas i mobiltelefon på site. Vilket också visat sig vara uppskattat från våra leverantörer, beställaren Linjemontage och slutkunden Svenska Kraftnät.

Foton nedan av Lars Palm Olsson, entreprenadingenjör.

Richard Mattsson

Produktionschef, NCC Infrastructure

Mattias Svelander

Projektchef, NCC Infrastructure