Avancerat tankbygge i bistert klimat

Ett tidspressat projekt där det viktigaste för beställaren är leveranssäkerheten, att leverera i tid och hålla kvaliteten i arbetet.

Omfattning

NCC utför grundläggning och betongarbeten när Midroc Rodoverken med Wärtsilä som byggherre uppför en tank för förvaring av 50 000 kbm flytande naturgas (LNG) i Torneå nära Torne älvs utlopp i Bottenviken.

Den flytande gasen förvaras vid -162 grader C i en inre isolerad trycktank av stål, som omges av den yttre runda betongkonstruktion som NCC uppfört.

LNG-tanken är placerad på Outokumpus integrerade anläggning för rostfritt stål i Torneå, vilket innebär att projektet haft att följa de särskilda föreskrifter som gäller för arbete på industriområden. En given förutsättning har varit att stålverkets produktion inte får störas.

Grundläggning som tål jordbävning

Normerna för LNG-tankar är att dimensioner och grundläggning ska klara jordbävning, krav som annars är ovanliga i Norden. För detta har NCC gjutit en kraftig bottenplatta som vilar på 95 betongfyllda stålrörspålar med en inre diameter på 800 mm och med 31 meters längd. Pålarna har förankrats genom att borras 3 meter ner i berg.

Stora betongkonstruktioner

Till bottenplattan på 1 576 kvm och med en tjocklek på 700 mm har använts 198 ton armering och 1 100 kbm betong.

Den yttre tanken har en diameter på 45 meter och är uppbyggd av 700 mm tjocka betongväggar med en höjd av 45 meter. Väggarna har gjutits kontinuerligt med en glidform från NCC:s norska dotterbolag Interform AS, specialist på just glidformar. Formen har dragits upp 3–4 meter per dygn. Till väggarna åtgick 400 ton armering och 4 000 kbm betong. I arbetet ingick även förspänning av 6 500 meter rör och kabel.

Ovanför tanken har NCC gjutit en betongdom, med en yta av 1 700 kvm och en tjocklek på 300 mm, med tillhörande gångplattformar och grunder till rörställ. Till tankens tak användes 175 ton armering och 510 kbm betong.

LNG Torneå 2
LNG Torneå 3
lng-tornea-4
Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure