Blick mot en lång gång i en lagerlokal, med hyllor fyllda av däck på båda sidor. Längst fram i gången syns en röd truck.

BREEAM-certifierade lagerlokaler i Göteborgs Hamn

NCC har uppfört en yt- och kostnadseffektiv lager- och logistikbyggnad med tillhörande verkstadsdel för hantering av däckbyten för person- och lastbilar. Byggnaden certifieras enligt ett av världens tyngsta miljöcertifieringssystem, BREEAM.

Projektet är internt utvecklat tillsammans med NCC Property Development. NCC PD och etableringen i Göteborgs hamns nya hamn omfattar en 26 000 kvadratmeter stor byggnad för ett av Sveriges största däcklager.

Lagret har utformats för att köras med automattruckar. Byggnaden består av en pålad betongplatta med stål-stomme och fackverkstakstolar. Ytterväggar av betong- och plåtsandwichelement.

De nya lokalerna är anpassade efter ett modernt logistiskt arbetssätt, bättre arbetsmiljö och kommer bidra till att reducera leveranstiderna för Amring.

Energianvändning exkl. hushållsel: Beräknat: 47 kWh/m², år. Uppmätt: 26 kWh/m², år.

Miljö- och energicertifiering: BREEAM Very Good. Lagret har utformats för att köras med automattruckar. Ventilationsluftflödets värmeförluster minimeras med hjälp av att koldioxidgivare (CO2) indikerar när ventilationsluftflödet behöver ökas. En LCC är utförd för att välja de mest kostnadseffektiva lösningarna för klimatskal och uppvärmningssystem.