Kvarteret Klyvaren, Malmö

I området Kappseglaren i Västra Hamnen i Malmö ligger kv. Klyvaren. Här har NCC tillsammans med en driven och aktiv kund arbetat fram en byggnad som blir den första lägenhetsfastigheten i Europa som är klimatkompenserad.

Minimerad miljöbelastning

Projektet utförs med NCC:s Grönt byggande, där hela byggproduktionen anpassas för att alstra så lite klimatgaser som möjligt. Det är till exempel klimatsnåla bodar, närvarostyrd belysning, maskiner med låg energiförbrukning, effektiv logistik och materialhantering och återvinning.

Under bygg- och driftsskede skall koldioxid-belastningen vara o kg. Detta genomförs genom ett systematiskt arbets-sätt och klimatkompensation under produktions-skedet samt användning luft/ luftvärmepumpar, värmeväxlare, vindkraft under driftsskedet.

Byggs som passivhus

Byggnaden innehåller 73 lägenheter. Den uppförs som passivhus som återvinner den värme människor och elapparater i huset alstrar. Det räcker för att värma upp bostäderna större delen av året. De kallaste dagarna tas värme från geoenergi som drivs med el från vindkraft. Passivhuset uppförs enligt Miljöprogram Syd nivå B.

Energiförbrukningen beräknas till 54 kWh/m2 Atemp och år.

Bild på Eva Frostberger, affärschef Hus Malmö/Lund, NCC Building. Foto/illustration: Okänd
Eva Frostberger

Affärschef Hus Malmö/Lund, NCC Building