Kvarteret Klyvaren, Malmö

I området Kappseglaren i Västra Hamnen i Malmö ligger kv. Klyvaren. Här har NCC tillsammans med en driven och aktiv kund arbetat fram den första lägenhetsfastigheten i Europa som är klimatkompenserad.

Minimerad miljöbelastning

Projektet utfördes med NCC:s koncept, där hela byggproduktionen anpassas för att alstra så lite klimatgaser som möjligt. Det är till exempel klimatsnåla bodar, närvarostyrd belysning, maskiner med låg energiförbrukning, effektiv logistik och materialhantering och återvinning.

Under bygg- och driftsskede ska koldioxid-belastningen vara 0 kg. Detta genomförs genom ett systematiskt arbetssätt och klimatkompensation under produktionsskedet samt användning luft/ luftvärmepumpar, värmeväxlare, vindkraft under driftsskedet.

Byggs som passivhus

Byggnaden innehåller 73 lägenheter. Den uppfördes som passivhus som återvinner den värme människor och elapparater i huset alstrar. Det räcker för att värma upp bostäderna större delen av året. De kallaste dagarna tas värme från geoenergi som drivs med el från vindkraft. Passivhuset uppfördes enligt Miljöprogram Syd, nivå B.

Energiförbrukningen beräknas till 54 kWh/m2 Atemp och år.