Illustration på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, i gryning.

Kreativ mötes- och utbildningsplats för Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

På Östermalm i Stockholm har vi byggt Kungliga Musikhögskolan där höga krav på utformning och konstruktion avseende akustikförhållanden ställdes.

Skolan ligger på Östermalm i Stockholm och total BTA är 21 900 kvadratmeter. Den har fått en tydlig entré i glas mot Valhallavägen för att knyta samman den omkringliggande staden med den kreativa mötes- och utbildningsplats som Musikhögskolan är. Invändigt flexibla konsertsalar byggts, övningssalar och arbetsrum för personalen.

Virtuellt byggande 

Arbetet planerades digitalt med hjälp av virtuellt byggande (VDC) vilket minskar byggtiden och underlättar arbetet. Projektet drevs i partnering och innefattade även markarbeten samt flytt av en befintlig byggnad på tomten.

Se filmen om bygget av Kungliga Musikhögskolan: