Illustration av nya hyresrätter i Brillinge, Uppsala.

Hyresrätter i Brillinge, Uppsalahem

I Brillinge, Uppsala, bygger NCC hyresrätter åt Uppsalahem. Bostäderna är fördelade i två hus med 3-5 våningar. Storlekarna på lägenheterna är planerade till 1-6 rum och kök.

Under husen byggs garage som får en smidig infart direkt från Storkällsvägen och anslutande uppgång till vissa av lägenheterna. Placeringen av garaget under huset ger större plats för gröna gemensamhetsytor ovan jord.

Bostäderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det borgar för en byggnad som bland annat uppfyller krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

NCC gör även, tillsammans med Uppsalahem, en livscykelanalys för bostäderna (LCA) där man bland annat går igenom material, råvaror, emballage och avfall för att kartlägga energieffektivisering och åtgärder för minskade koldioxidutsläpp.