Flexibel ytsmart hyreslägenhet - Etta blir femma i Linköping

I nära samarbete med Stångåstaden och White arkitekter bygger NCC en etta som enkelt kan blir en femrummare. Hyreslägenheten som byggs i Vallastaden – Linköpings nya, socialt hållbara stadsdel, har flyttbara väggar.

Hyreslägenheten får ett ytsmart koncept där planlösningen kan anpassas till olika behov olika veckor. Ettan på 55 kvadratmeter kan enkelt bli en femma tack vare väggar som skjuts ut från de fasta väggarna och sängar som fälls ut från väggar och hissas ner från taket.

Konceptet, som går under namnet Drömlägenheten, presenteras på Bomässan i Linköpings – Vallastaden 2017. Lägenheten kommer efter mässan att genomgå en utvärderingsfas. Tanken är att de delar som fallit väl ut ska implementeras i utvalda delar av Stångåstadens framtida bostadsbestånd. Det flexibla boendet är ett steg i att tillgodose familjer där barnen bor hemma varannan vecka.

Energi till lokala elnätet

I Vallastaden bygger NCC två hyreshus om totalt 34 lägenheter samt fyra stadsradhus i tre våningar. Den mobila, ytsmarta bostaden uppförs i det ena hyreshuset, ett lågenergihus. Det andra hyreshuset blir ett plusenergihus, en ännu ovanlig teknik för flerfamiljshus i Sverige. NCC byggde landets första plusenergihus år 2013 för HFAB i Halmstad. Den förnyelsebara överskottsenergin från plusenergihuset blir ett bidrag till stadens lokala elnät.

Plusenergihuset producerar i kombination med solceller mer energi än det kan göra av med under ett år, därav namnet. Överskottet från solenergin beräknas täcka årsförbrukningen av hushållsel i en 100 kvadratmeter stor lägenhet. Fördelarna med plusenergihuset ska jämföras med lågenergihuset.

Behovet av värmeenergi är mindre än hälften av Boverkets byggkrav för nya flerfamiljshus. I plusenergihuset beräknas tillskottet endast bli 42 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Lågenergihuset får också ett lågt energibehov på bara 46 kWh/kvm A-temp och år.

Som ett passivhus

Plusenergihus är passivhus som till stor del värmer upp sig själva genom att återvinna värmen som boendet alstrar, tillskottet är minimalt, och det har solceller som producerar elenergi. Det täcker nästan årsförbrukningen av värme och varmvatten, samt all fastighetsel, till bland annat ventilation, belysning och hissar under ett år och ger dessutom ett överskott.