Hedåsens avloppsreningsverk, om- och tillbyggnad

Storsjön i Sandvikens kommun har under ett antal år varit drabbad av algblomning eftersom vattnet är mycket näringsrikt på grund av för stora utsläpp av fosfor.

För att förbättra miljön i sjön har Hedåsens avloppsreningsverk effektiviserats, bland annat med ett nytt biologiskt reningssteg.

Entreprenaden upphandlades som totalentreprenad där NCC:s arbeten omfattade:

 • rivningsarbeten
 • mark- och byggnadsarbeten
 • rör och maskininstallationer
 • VVS
 • el- och styrarbeten

Fakta

 • Projekt: Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk
 • Kund: Sandviken Energi Vatten AB
 • Byggtid: november 2012 - november 2014
 • Arkitekt: Epsilon Byggkonsult AB
 • Entreprenadform: 
  Totalentreprenad
 • Kontraktssumma: 57 MSEK
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure