Hedåsens avloppsreningsverk, om- och tillbyggnad

Storsjön i Sandvikens kommun har under ett antal år varit drabbad av algblomning eftersom vattnet är mycket näringsrikt på grund av för stora utsläpp av fosfor.

För att förbättra miljön i sjön har Hedåsens avloppsreningsverk effektiviserats, bland annat med ett nytt biologiskt reningssteg.

Entreprenaden upphandlades som totalentreprenad där NCC:s arbeten omfattade:

  • rivningsarbeten
  • mark- och byggnadsarbeten
  • rör och maskininstallationer
  • VVS
  • el- och styrarbeten
Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure