Illustration: Asplan Viak

Granåsen Idrottspark, Trondheim

NCC och Trondheim kommun har tecknat avtal om uppförande av nya Granåsen Idrottspark. Projektet har optimerats genom en inledande samordningsfas och parterna har gemensamt tagit fram robusta tekniska lösningar och planer för genomförandefasen. Ordervärdet uppgår till cirka 470 miljoner norska kronor.

Projektet omfattar utbyggnad av hopprampen i den stora backen, en ny hoppramp i den medelhöga backen, förbättring och ombyggnad av landningsbackarna till båda ramperna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domartorn, ny utsiktsplattform, ny arenabyggnad med skjutbana integrerad i läktaren och en ny sittlift, samt arbete för att säkra sluttningar, skapa dränering och bygga tillfartsvägar.

Hoppbackarna måste vara klara före vintersäsongen 2022/-23, och hela idrottsparken ska vara redo för överlämning sommaren 2023.

– Noggrant och robust har varit nyckelorden i projektutvecklingen av en anläggning som är hållbar vid drift och användning, oavsett om det handlar om vardagsträning eller stora tävlingar. Vi är nöjda med samarbetet hittills och ser fram emot att komma i gång med byggarbetet, sa Mona Åsgård, projektledare på Trondheims kommun , vid en ceremoni då avtalet undertecknades.

NCC har utvecklat de processer som krävs för att effektivt skapa mervärde redan i de tidiga faserna av ett projekt. Genom ett nära samarbete och med digitala verktyg och 3D-modeller har parterna optimerat hoppbacken och byggprocessen. NCC och Trondheims kommun utgår från idrottarnas behov inom en av världens mest spektakulära sporter, samtidigt som de ska bygga en funktionell anläggning för vardagsmotion och amatöridrott.

Under utvecklingsfasen har NCC i stor utsträckning använt digitala verktyg och 3D-modeller i sin kommunikation inom projektorganisationen och med tredje parter, som backhoppningsintressenter på lokal, nationell och internationell nivå. Detta säkerställer att alla inblandade har samma uppfattning om de planer som ligger på bordet vid varje given tidpunkt.

Miljöambitioner

Under samordningsfasen har ambitiösa miljömål och planer ställts upp för projektet. Syftet är att få projektet CEEQUAL-certifierat.

Säkerhet

Säkerheten är prio ett i projektet. Detta gäller under såväl planering som genomförande, både på byggplatsen och i omgivande områden.
I planeringen av de olika byggnadsfaserna har särskild uppmärksamhet ägnats förskolan som gränsar till byggplatsen, liksom övriga verksamheter i området som kan påverkas av transporter inom och utanför byggplatsen.

NCC har även gjort riskbedömningar för olika delar av byggnadsarbetet och kommer löpande att ta fram analyser om säkerheten i det arbete som ska utföras (Safe Job Analyses), och dessutom hålla dagliga säkerhetsgenomgångar.

  • Illustration: Asplan Viak

  • Illustration: Asplan Viak

  • Bild: NCC

Stine Stenberg Stensheim

Projektledare, NCC Building Nordics

Svein Arne Henriksen

Projektledare, NCC Building Nordics