Fullriggaren 4 - kontor med miljötänk och havet som granne

Kontoret i Västra Hamnen i Malmö är byggt med hållbarhet i fokus och miljöklassas i både Green Building och Miljöbyggnad.

Huset rymmer ca 8 300 m² med kontorslokaler i storlekar mellan 300 – 5 700 kvm som är fördelade på 6 våningar och ett penthouse.

Precis som i tidigare utbyggnadsetapper i Västra Hamnen står hållbarheten i fokus. Fullriggaren 4 kommer att klassas enligt minst två miljöklassnings-system, Green Building och det nya svenska Miljöbyggnad (nivå Guld), dessutom följer man Miljöbyggprogram Syd där kraven inom områden som energi, fuktskydd, innemiljö och urban biologisk mångfald är högre än de nationella byggreglerna.

Husets placering med stora glasytor mot norr och mindre mot söder minskar behovet av kyla, som annars brukar vara stort i kommersiella lokaler.

Både belysning och ventilation är närvarostyrd. En vindturbin på taket och solceller i solskydden på byggnadens söderfasad genererar el.

Värme via radiatorer och fjärrvärme. Luftburen kyla via VAV-system och kylmaskiner.