Renovering och påbyggnad av 60-tals hus i Lund

Kv. Fredslyckan ligger på Norra Fäladen i Lund. Området består av flerfamiljshus i två våningar uppförda på 1960–70-talet. Etapp 6-9 omfattar ombyggnad av 8 befintliga hus med totalt 100 lägenheter, samt en påbyggnad om 100 lägenheter i två våningar.

Området har genomgått en spännande förvandling. De gamla tvåvåningshusen totalrenoverades från topp till tå. Två nya våningar tillför en urban känsla och fasadernas vackra färger och välvda form ger området en alldeles egen karaktär.

Påbyggnaden har utförs med trä- och stålstomme. Befintlig grundläggning har förstärks i krypgrunden. Befintlig del tilläggsisolerades och fasader kläddes med fasadskivor och puts. Det välvda yttertaket ger stor volym och välvt innertak på plan 4. Betongtrapporna förlängdes och en hiss installerades i varje hus.

Samtliga lägenheter har försetts med uteplats eller ny balkong. Varje lägenhet fick ett förråd i gårdshus och utemiljön har gjorts om.

Samverkan i tidigt skede har också varit en framgångsfaktor då tekniska och ekonomiska beslut tagits i dialog med kund. Även "upprepningseffekten" har varit en stor framgångsfaktor.