En matsal i en skola. Små bord strödda kring golvet, med stolar för både vuxna och små. En rutschkana glider ner från övre till undre våning.

Långsiktiga besparingar genom samarbete

År 2007 startade samarbetet kring skollokaler mellan NCC och Telge Fastigheter. Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser och utveckling av sina grundskolor.

Genom att gå ihop i en nära samverkan med NCC kunde man tillsammans skapa personaleffektiva skolmiljöer med pedagogisk inriktning. Ett tätt sammansvetsat team från fastighetsägaren, byggaren och brukaren arbetade fram layouter enligt Södertälje skolModell.

Genom en serietillverkning av en gemensamt framtagen teknisk plattform för skollokaler och en effektiv samverkan med slutkunden lyckades NCC och Telge Fastigheter korta projekttiden avsevärt redan på de tre första förskolorna. Projekteringskostnaden minskade dessutom med 60 procent och mantimmarna för NCCs yrkesarbetare minskade successivt mellan förskolorna, mellan förskola ett och tre skilde det 20 procent.

Vinster av strategisk partnering

Genom mångårigt samarbete och genomförande av flera utmanande projekt har båda parter lärt sig mycket av att arbeta tillsammans. Telge och NCC har efter hand byggt upp ett förtroendefullt och positivt samarbetsklimat med en öppen och ärlig dialog, gemensamma mål och engagemang för ständiga förbättringar. Tillsammans har man kunnat tolka och ibland överträffa slutkundens förväntningar.

Antal missförstånd, ÄTA-hanteringar och tidsödande konflikter har minimerats genom att definiera produkten tillsammans redan i ett mycket tidigt skede och samverka i alla faser i byggprocessen. Genom ständig dialog med slutanvändare och förvaltning skapades energieffektiva lokaler som är optimerade för den pedagogiska verksamheten. Husen följer Green Building standard.

Tack vare strategisk samverkan skapades bra och ändamålsenliga skollokaler, under budget och i rätt tid. Samtidigt minskade den totala projekttiden från ide till genomförande med 12 månader, vilket innebär en projektkostnadsbesparing upp till 10 procent – mycket tack vare ett gott samarbetsklimat och utveckling av tekniska plattformar.

Vi har löst flera komplicerade projekt ihop som i princip varit omöjliga att lösa annars. De nya skolor vi bygger sparar pengar till kommunen.
Taina Sunnarborg, projektchef på Telge Fastigheter