NCC förnyar vägnätet och bygger broar i Upplands Väsby

Området Fyrklövern i centrala Upplands Väsby ska förtätas och utvecklas till en modern och levande stadsdel, med en variation av bostäder och verksamheter. NCC bidrar genom att bygga om och förbättra vägnätet, inklusive tillhörande broar, gång- och cykelvägar.

- Vi har tidigare utfört två etapper i Fyrklövern och känner väl till de lokala förutsättningarna. Det är en utmaning att arbeta över ett så stort geografiskt område, där det alltid är mycket på gång och många som berörs. Inte bara inom projektet, utan även befintliga verksamheter i full drift, biltrafiken och allmänheten. Planering och kommunikation är helt avgörande framgångsfaktorer, berättar Tony Gyllby, projektchef på NCC.

Långt och omfattande uppdrag

Uppdraget startade i maj 2019 och planeras vara klart till halvårsskiftet 2022. Det är en utförandeentreprenad, som bland annat omfattar rivning av befintliga och uppbyggnad av nya gator, VA-ledningar, rivning av vägbroar, anläggning av tillfälliga vägar, gångstråk och signalarbeten. Projektet omfattar även projektering och utförande av bro och stödmurar.

Lagbygge i flera bemärkelser

Ett team med rätt kompetenser och nödvändig genomförandekapacitet har formats med hjälp av NCC-medarbetare från både Stockholm och andra delar av bolaget. Flera under- och sidoentreprenörer är också inblandade i arbetet, liksom kundens projekt- och byggledare.