Ny flisfabrik i Mörrum, Blekinge

NCC bygger Södra Cells nya flisfabrik i Mörrum. Uppdraget omfattar mark-, anläggnings- och byggarbeten för uppförandet av en ny flisfabrik och är ett led i Södra Cells investering i ökad massaproduktion vid anläggningen i Mörrum i Blekinge.

Södras totala investering omfattar en ny flisfabrik med två separata renserilinjer, en för barrflis- och en för lövflisproduktion, samt utveckling av barrmassalinjen.

Södra Cell Mörrum har i dag två parallella massalinjer, en för produktion av barrmassa, som bland annat används till hygienprodukter och papper, och en för textilmassa, dissolvingmassa som används i textilproduktion.

Anläggningen i Mörrum har tidigare producerat totalt 380 000 ton per år. Med investeringen ökar produktionen till cirka 425 000 ton per år. 

Partneringsamarbete

Södra Cell och NCC driver projektet i partnering, en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.