Foto: Klas Andersson

Om- och tillbyggnad av djursjukhus, Malmö

I partnering med Djurab Svenska Djursjukhus AB bygger NCC om och till Evidensias djursjukhus i Malmö och anpassar det för framtidens djursjukvård.

Verksamheten på Evidensia Djursjukhuset Malmö hade växt ur sina lokaler och behövde både byggas ut och renoveras. Djursjukhusets verksamhet är igång dygnet runt. För att påverka så lite som möjligt har projektet genomförts etappvis och i nära dialog med verksamheten.

I den första etappen, som genomfördes 2019-2020, utfördes en tillbyggnad på totalt 1 600 kvadratmeter. Därefter flyttade verksamheten in i de nya lokalerna. Därefter påbörjades den andra etappen, renovering av den befintliga delen på 600 kvadratmeter. När projektet som helhet står klart sommaren 2021 har Evidensia Djursjukhus i Malmö ändamålsenliga lokaler anpassade för framtidens djursjukvård.

Bild på Ulf Öst, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Ulf Öst

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden