Bild på bostadsprojektet Design Quattro Lyan.

Design Quattro Brf Lyran, Norrköping

Det hör inte till vanligheten att få en beställning på att bygga 72 privatägda hyresrätter i en ny stadsdel. Men så var ändå fallet i kvarteret Lyran, två kilometer sydväst om Norrköpings centrum.

Redan från start var det stort fokus på hållbarhet. Design Quattro kunde pålitligt svara upp mot kundens önskan om ett långsiktigt trivsamt boende med ett uttalat miljötänk och en god, pålitlig kalkyl.

Yteffektiva lägenheter med stora fönster, rundgång och helkaklade badrum

Lägenheterna är fördelade i sex fyrvåningshus med 12 lägenheter i varje. Bostäderna är om 1, 2 eller 3 rum och kök med generöst ljusinsläpp och en tilltagen takhöjd på 2,70 meter. I de flesta lägenheter finns en infälld balkong som sommartid kan fungera som ett extra rum och som vintertid blir en väl skyddad balkong. Boende på entréplan har uteplats i marknivå.

Bra boendekvalitet trots bullerutsatt miljö

Design är en produktlinje där vi har fokuserat lite extra på just designen och på att skapa bra boendemiljöer. I det här projektet blev det särskilt intressant eftersom omgivningen delvis är bullerutsatt. Glädjande nog kan både vi och de boende konstatera att boendekvaliteten är fortsatt bra trots en bullerutsatt miljö.

En trygg investering

Vi på NCC vill göra det enklare att gå från tanke till inflyttningsklara hus. Genom att göra på samma sätt varje gång slipper vi uppfinna hjulet på nytt i varje projekt. Vår stora erfarenhet blev påtaglig i det här projektet: Byggtiden var förhållandevis kort med tanke på det stora antalet lägenheter: Hela 72 lägenheter byggdes mellan september 2013 och december 2014. En annan viktig aspekt är att kostnaderna kunnat förutses på ett sätt som varit avgörande för kunden.

Bild på Hans Ericsson, affärschef Bad, Vatten & Miljöteknik, NCC Infrastructure.
Hans Ericsson

Affärschef, NCC Infrastructure