På bilden syns ett långt cykelgarage med många angöringsplatser och förvaringsskåp till vänster.

Cykelgarage i kanalen mitt i Malmö

Sedan Malmö stads 2 500 kvm stora underjordiska cykelgarage vid Malmö centralstation blev klart har stadens cykelpendlare fått en enklare tillvaro. Den oväntade platsen för nerfarten, mitt i kanalen, ställde höga krav på grundläggning och teknik.

Det underjordiska cykelgaraget under den tidigare pendeltågsstationen vid Malmö centralstation öppnade i februari 2014 efter att NCC slutfört etapp två av garaget. Det är det tredje cykelgaraget Malmö stad bygger för att förstärka cykelinfrastrukturen i staden. Satsningen på centrala cykelgarage för cykelpendlare går under namnet Bike & Ride.

Pendlar lätt med cykel och tåg

Cykelgaraget erbjuder cykelpendlare 1 500 cykelparkeringsplatser, varav 700 i en låst del. Service som cykelverkstad, luftpumpar och toaletter förenklar cyklistens vardag. Kameraövervakning ökar tryggheten.

Cykelgaraget binder ihop cykel och tåg på ett sätt som gör det enkelt att pendla miljöanpassat med olika trafikslag kombinerat. Garagets realtidsskyltar med information om tåg och bussar, samt biljettautomater, gör det smidigt att fortsätta sin resa vidare i staden. Eller till internationella destinationer med tåg.

Krävande cykelnedfart i vatten

I vattnet vid en av broarna över kanalen har NCC byggt en ramp för in- och utfart till det nya cykelgaraget. Projektet innebar därför byggande både under jord och i vatten, innanför tät spont. Här krävdes både avancerade betongkonstruktioner och komplexa undervattengjutningar.

Större håltagningar i en befintlig brokonstruktion krävde precisa avväxlingar för att säkra bärigheten. Variationen i material som sand, grus, kalkberg, förkislad kalk och flinta gav även komplicerade geotekniska förhållanden att ta hänsyn till.