Cirkulationsplatser, Täby

Spektakulär arkitektonisk utformning och ont om plats för byggnadsställningar ställde höga krav på NCC vid byggandet av cirkulationsplatserna i Täby Centrum.

NCC har byggt två cirkulationsplatser med tunnel mellan dem, på Stora Marknadsvägen i Täby Centrum. I uppdraget ingick även markarbeten med stora jord- och bergschakter samt omfattande ledningsomläggningar. Projektet innebar utmaningar i flera dimensioner, både byggtekniskt och logistikmässigt.

Cirkulationsplatserna är konformade och byggda i två plan med en tunnel mellan. Den spektakulära arkitektoniska utformningen ställde höga krav på NCC. Tvåplanskonstruktionen gör att man kan köra ner i garagen i Täby centrum, samtidigt som man kan köra söderut på Stora Marknadsvägen ovan jord.

Unikhet krävde speciallösningar

Vid gjutning av cirkulationsplatsen specialbyggdes formar på plats. Särskilda, extra smala byggnadsställningar har använts eftersom det är trångt på platsen. Den korta byggtiden krävde att många aktiviteter skedde samtidigt, vilket gjorde det extremt viktigt att logistiken fungerade.

Stora Marknadsvägen är rejält trafikerad men handel och trafik fortgick som vanligt under byggperioden.  Trafiken leddes om på en tillfällig bro och på befintliga alternativa vägar.

Fakta

 • Projekt: Cirkulationsplatser, nybyggnation
 • Kund: Täby kommun
 • Byggtid: April 2011 – oktober 2013
 • Arkitekt cirkulation: Rundquist Arkitekter AB
 • Arkitekt tunnel: Landskapslaget AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Kontraktssumma: 290 MSEK

Detaljinformation

 • Typ av byggnation: Cirkulationsplatser med tunnel mittemellan
 • Dimensioner tunnel: 300 meter lång och 4,47 meter hög med en körhöjd på 3,6 meter
 • Jordschakt: 50 000 kubikmeter
 • Bergschakt: 17 000 kubikmeter
 • Betongåtgång för konstruktion: 16 000 kubikmeter
 • Ventilationssystem: Självdragsventilation