Det är Swedbanks gamla kontorslokaler vid Brunkebergstorg och ovanför Gallerian som har byggts om till två hotell med totalt 540 rum. Förutom ombyggnation, har fastigheten tillförts två våningar. Hotelloperatör är Choice Hotels.

Kontorsfastigheten från 1970-talet har efter ombyggnaden till moderna hotell fått betydligt bättre miljöprestanda än tidigare.

Urban Escape Stockholm

Projektet är en del av AMF Fastigheters spännande stadsomvandling kallad Urban Escape Stockholm. Idén bygger på att skapa ett nytt stadsrum där svenska och internationella företag ska kunna växa och växla upp sin verksamhet i Stockholms city.

Förutom två hotell och ett restaurangkoncept som är skräddarsytt för just Urban Escape Stockholm och Brunkebergstorg, har även kreativa kontors- och innovationsmiljöer, restauranger, torg och takmiljöer utvecklats.

Minimal störning under byggtiden

NCC har lagt stor vikt vid att projektet skulle kunna genomföras med minimal störning för omgivningen. Gallerian som ligger i bottenvåningen hölls öppen under hela byggtiden.

Miljöcertifiering

Projektet miljöcertifierades enligt LEED Gold, vilket är den näst högsta klassificeringen.

Projektet genomfördes i partnering som är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.