Det är Swedbanks gamla kontorslokaler vid Brunkebergstorg och ovanför Gallerian som nu byggs om till två hotell med totalt 540 rum. Förutom ombyggnation, kommer fastigheten att tillföras två våningar. Hotelloperatör blir Choice Hotels.

– Kontorsfastigheten från 1970-talet kommer efter ombyggnaden till moderna hotell att få betydligt bättre miljöprestanda än idag, säger Svante Hagman, chef för NCC Construction Sweden.

Urban Escape Stockholm

Projektet blir en del av AMF Fastigheters spännande stadsomvandling kallad Urban Escape Stockholm. Idén bygger på att skapa ett nytt stadsrum där svenska och internationella företag ska kunna växa och växla upp sin verksamhet i Stockholms city.

Förutom två hotell och ett restaurangkoncept som är skräddarsytt för just Urban Escape Stockholm och Brunkebergstorg, utvecklas kreativa kontors- och innovationsmiljöer, restauranger, torg och takmiljöer.

Minimal störning under byggtiden

NCC lagt stor vikt vid att projektet ska kunna genomföras med minimal störning för omgivningen. Gallerian som ligger i bottenvåningen kommer att kunna hållas öppen under hela byggtiden.

Miljöcertifiering

Projektet miljöcertifieras enligt LEED Gold, vilket är den näst högsta klassificeringen.

Projektet genomförs i partnering som är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.