Flygfoto över Hudälvsbron i Rabbalshede, Västra Götaland. Skog och natur breder ut sig åt alla håll.

Bro över Hudälven trafiksäkrar E6:an

NCC fick i uppdrag av Vägverket Region Väst att bygga ut E6-etappen mellan Solhem och Pålen i norra Bohuslän.

Projektet var ytterligare ett led i att trafiksäkra och modernisera E6:an genom ett tidigare olycksdrabbat Bohuslän. Utbyggnaden förkortar också restiden och säkerställer transporttider och distributionsvägar.

Två broar ingick

Förutom nybyggnationen av fyra kilometer fyrfältsväg ingick också byggnation av två broar – en mindre och en betydligt större bro. Den senare, Hudbron, som byggts som en samverkansbro, är hela 600 meter lång och har spännvidder på upp till 85 meter mellan de sju pelarna och en höjd på 50 meter över Hudälven.

Genom att använda en avancerad formvagn sparades en del byggtid.

Vackra broars väg

E6 genom Bohuslän benämns ofta Vackra broars väg, och Hudbron ingår i den sträckan tillsammans med bland andra Munkedalsbron över Örekilsälven, även den byggd av NCC.

Bild på Magnus Alfredsson, Senior Advisor NCC Infrastructure.
Magnus Alfredsson

Senior Advisor, NCC Infrastructure