Illustration på hur bostadsrätterna kan se ut. Sexvåningshus med en lummande innergård och lekplatser.

NCC bygger 158 bostadsrätter åt HSB i Uppsala

I centrala Uppsala bygger NCC brf Hamnen åt HSB – 158 miljömässigt hållbara bostäder. NCC miljöcertifierar bostäderna. Det innebär bland annat energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

Bostadskvarteret får en tydlig miljöprofil med bland annat en 440 kvadratmeter stor solcellsanläggning för produktion av grön el. Förutom de 158 nya bostadsrätterna bygger NCC även sju lokaler för handel och service.

Området som tidigare varit ett industriområde byter helt skepnad men präglas samtidigt av gammal industribebyggelse. Centralt och nära Fyrisån får bostäderna hög standard, samtliga med utsikt över ån.

Hög miljöprofil

Huset miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I klassificeringen bedöms miljöaspekter såsom energianvändning, energikällor, innemiljö samt material och kemikalier.

De första bostadsrättsägarna beräknas flytta in under andra kvartalet 2018.