Kraftvärmeverk, Block 7

Projektet är ett delprojekt i Mälarenergis nya kraftvärmeverk Block 7 som uppförs 2017 - 2020.