Gamla Årstabron har fått nytt ansikte

Renovering av K-märkt bro fick miljöpris.

NCC har renoverat ytskikten på Gamla Årstabron och därmed gett bron full funktion i ytterligare 50 år.

Renoveringen var utmanande eftersom bron som är K-märkt inte fick ändra utseende och tågtrafiken på bron pågick under renoveringstiden. Bron är från 1929 och fyller en viktig funktion i Storstockholms tågtrafiksystem. Varje dag passerar cirka 300 000 passagerare över bron.

Samtliga av brons 20 betongvalv och sidor har förstärkts med ny armering och ny betong. Pelare och sidor över valvbågar har försetts med skyddsnät och ett fasadsystem bestående av reglar och bärskivor som sedan putsats över. Utsatta ställen har försetts med klotterskydd.
Bropelarnas invändiga inspektionsutrymmen har renoverats. Ledverket i det tidigare lyftspannet har bytts ut till ett nytt med samma utseende som det befintliga.

Miljöpris

Under 2011 vann projektet Betonggalans miljöpris. De positiva miljöeffekterna erhölls genom valet att använda injekteringsbetong. Projektet utvecklade metoden så att även tunna i princip krympfria, pågjutningar kan göras med modern injekteringsbetong. Bland annat ger en stor andel sten i betongen minskad cementhalt med upp till 50 procent vilket innebär en minskning av koldioxidutsläpp med cirka 200 kilo per kubikmeter betong i det här projektet.