Foto: Christer Halldén

Ny knutpunkt för kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm

Med Arninge station förbättras kollektivtrafiken och resenärerna får smidigare, tryggare och bekvämare byten. På uppdrag av främst Trafikverket bygger NCC merparten av den nya stationen samt flera olika delar av den anslutande infrastrukturen.

Genom att knyta ihop den nya hållplatsen för lokaltåget Roslagsbanan med flera välanvända pendlarbusslinjer och Arninge centrum skapas en ny trafiknod, precis invid E18. Ett projekt som innebär stora utmaningar med hålltider, logistik, trafikomläggningar och säkerhet.

- Alla projekt som berör högtrafikerade järnvägar och Europavägar innebär stora och minutiösa krav på oss som entreprenör. Vår kompetens, erfarenhet och organisation gjorde det möjligt för oss att på kort tid sätta ihop ett projektteam som klarar att bygga både Arninge station och anslutande infrastruktur, berättar NCC:s produktionschef Hans Qvarnström.

Stort fokus på säkerhet

Den nya stationen består av en väderskyddad gångbro över E18 mellan Arninge centrum och Roslagsbanans perrong, med hissar och rulltrappor för bekväma och säkra bytesmöjligheter till tåg och bussar. För att kunna bygga stationen har en temporär sträckning av E18 skapats, vilket också har ställt stora krav på att upprätthålla en trygg trafikant- och arbetarsäkerhet.

Ytterligare infrastruktur i projektet

I anslutning till stationen har NCC även renoverat två befintliga broar över E18 och Roslagsbanan, byggt en ny rondell och lastgata in till Arninge centrum samt en ny dagvattenanläggning för hela Arninge-området.

En del av Stockholms framtid

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut Täby centrum och Arninge som viktiga områden i en kommande regional stadskärna. Här planerar Täby kommun att skapa fler bostäder och arbetsplatser, samtidigt som befintliga handelsplatser ska utvecklas. Arninge station, med tillhörande infartsparkering för cyklar och bilar, är en bärande del av framtidsplanerna – inte minst genom att erbjuda effektiva och hållbara resmöjligheter.

Trafikstart under 2021

Stationen är färdigställd i december 2021, då Roslagsbanan börjar trafikera sin nya perrong. Även bussarna – som knyter ihop Norrtälje, Vaxholm och Åkersberga med Arninge och Stockholm city – börjar trafikera sina nya hållplatser i december.

  • Foto: Christer Halldén

  • Foto: Christer Halldén

  • Foto: Christer Halldén

  • Foto: Christer Halldén

  • Foto: Christer Halldén

Hans Qvarnström

Produktionschef, NCC Infrastructure