NCC bygger Umeås nya hållbara stadsdel med 78 bostadsrätter och kontorshus på 13 000 kvm

Tillsammans med Balticgruppen bygger NCC två hus i Umeås nya hållbara stadsdel Östra Station som ska bli en komplett levande stadsdel med fler bostäder, kontor, handel, service och mötesplatser.

Stadsdelen bildar en nod mellan Universitetsstaden och Norrlands Universitetssjukhus också med närhet till centrum och kommunikation. NCC har sedan 2008 utvecklat och byggt området med ca 700 bostäder och Umeå Östra resecentrum.

Bostadsrätter med gemensamma takterrasser och butik

Bostadshuset rymmer 78 bostadsrätter och är 9 våningar. Det finns 7 gemensamma terrasser med plats för aktivitet och avkoppling. Coopbutik i entréplan för dagligvaruhandel och i källarplan finns 50st parkeringsplatser.

Hållbara och moderna kontorslokaler

Kontorshuset byggs i 10 våningar och omfattar 13 000 kvadratmeter, varav åtta byggs i trästomme. Byggnaden kommer innehålla restaurang, gym, närservice och garage. Husen är ritade av arkitektbyrån Wingårdhs och certifieras enligt miljöbyggnad silver, vilket innebär bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval.

  • Visionsbild: Wingårds arkitekter

  • Visionsbild: Wingårds arkitekter

  • Visionsbild: White

  • Bild. Wingårdhs Arkitekter

  • Bild: Wingårdhs Arkitekter

  • Bild: Wingårdhs arkitekter

  • Bild: Wingårdhs arkitekter.

Daniel Ödling

Produktionschef, Södra Norrland, NCC Building Sweden