Vår värdegrund

Själva ryggraden i NCC:s sätt att verka och agera utgörs av våra värderingar och vår uppförandekod. Tillsammans fungerar de som en kompass för både medarbetare och affärspartners. De utgör grunden för hur vi uppträder och handlar i vardagen och ger oss vägledning i våra beslut.

Utöver de tre grundläggande värderingarna Ärlighet, Respekt och Tillit har vi en fjärde värdering – Framåtanda. Med ordet Framåtanda vill vi inspirera och uppmuntra såväl de anställda som affärsaffärspartners till ett innovativt och kreativt förhållningsätt, som ger långsiktigt hållbar utveckling.

Våra fyra värderingar

Ärlighet

 • Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter
 • Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
 • Vi säkerställer att våra intressenter alltid kan lita på NCC

Respekt

 • Vi värdesätter mångfald och behandlar andra respektfullt
 • Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut
 • Vi använder alla resurser med omsorg

Tillit

 • Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi säger
 • Vi har mod att vara rättframma och tydliga
 • Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik och hållbarhet

Framåtanda

 • Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
 • Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt
 • Vi driver utvecklingen tillsammans med våra Intressenter

NCC:s uppförandekod

Uppförandekoden har upprättats med beaktande av frivilliga initiativ som NCC anslutit sig till, bland annat World Economic Forum Partnering Against Corruption (PACI) och FN:s Global Compact , ett initiativ som uppmärksammar företag på korruption, miljö, mänskliga rättigheter och arbetssätt.

NCC:s koncernledning ansvarar för att Uppförandekoden efterlevs, vilket följs upp kontinuerligt inom ramen för den löpande verksamheten. NCC är vidare medlem av Corporate Supporters Forum, Transparency International Sweden.

NCC har ett väl utvecklat compliance program som bygger på kontinuerliga utbildningar och diskussioner med alla medarbetare. bland annat NCC Compass, ett verktyg som underlättar för våra medarbetare att följa våra värderingar och som på ett enkelt och tydligt sätt förklarar hur uppförandekoden ska tillämpas i praktiken.

NCC utbildar löpande medarbetare i Compliance och antikorruption
samt GDPR. Under 2019 har 1 900 medarbetare utbildats inom
Compliance och antikorruption, och 1 500 i GDPR.