Safida Montage

Safida Montage är ett bemanningsbolag inom bygg-, anläggning och beläggning. Bolaget grundades 2015 i Warszawa och är helägt av NCC AB. All rekrytering sker från Polen till kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Safida Montage har ett stort nätverk av medarbetare med lång erfarenhet av den nordiska byggmarknaden. Vi har bemannat 100-talet projekt; bl.a. bostadshus, broar, skolor, sjukhus, vägar och datahallar.

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med såväl kunder som medarbetare. Ärlighet, transparens och säkerhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt bidrag

Det råder kompetensbrist på den nordiska byggmarknaden och många byggbolag saknar personal. Samtidigt finns det många erfarna och kompetenta yrkesmän i Polen som vill komma till norden och arbeta. Vi är länken mellan bolagen och yrkesmännen som samtidigt bidrar till en sundare bransch.

Rätt bemanning

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att med rätt kompetens utveckla och bygga samhällen. Vi tillhandahåller kvalificerad och flexibel arbetskraft enligt kundens behov.

Ökad transparens

All vår verksamhet sker i enlighet med rådande kollektivavtal och lagstiftning. Vi värdesätter transparens och pålitlighet gentemot såväl våra kunder som medarbetare. Vi har en god och öppen dialog med myndigheter, bransch- och fackliga organisationer; allt för att säkerställa en långsiktig verksamhet.

Stärkt konkurrenskraft

Genom att erbjuda våra kunder kvalificerad bemanning, till rätt pris och förutsättningar stärker vi våra kunders konkurrenskraft.

Kompetenser

Safida Montage har tre bemanningspooler

  • Yrkesarbetare – Medarbetare med lång erfarenhet inom sin yrkeskategori. Polsktalande
  • Working foreman – Yrkesarbetare med ett utökat ansvar att leda sitt lag, engelsktalande
  • Team leader – Tjänsteman med ansvar för att leda ett eller flera lag, engelsktalande

Vi erbjuder bemanning inom yrkeskategorierna

  • Träarbetare
  • Betongarbetare
  • Markarbetare
  • Murare
  • Väg- och anläggningsarbetare

Arbetsmiljö

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är grunden i vår verksamhet och vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Innan medarbetarna anländer till projekten utbildas de i samtliga kravutbildningar enligt kundens behov i Warszawa. Alla utbildningar följer branschorganisationens krav i respektive land. Därtill utbildar vi i kundens specifika krav; rådande policys, riktlinjer och rutiner ska vara väl kända för våra medarbetare innan de kommer ut till arbetsplatsen.

Utöver att säkerställa utbildningskraven stöttar vi aktivt våra working foreman och team leaders ute på projekten i arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar för en hög säkerhetsmedvetenhet i lagen för att på så sätt minimera riskerna för skador och olyckor.


Skyddskläder och ID06

Beställning av ID06 och inköp av skyddskläder görs i Polen innan medarbetaren åker till projekten. Därmed är medarbetaren fullt utrustad för arbete första dagen på arbetsplatsen.

Bild på Ulrika Brinck, VD Montage. Foto/illustration: Joakim Kröger
Ulrika Brinck

Head of Safida Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure