Valberedningen föreslår tre nya styrelseledamöter och nya revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen i NCC ska bestå av sju ledamöter. Till nyval föreslås Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson. Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén och Carina Edblad föreslås för omval. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen i NCC föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Tomas Billing (ledamot sedan 1999, styrelseordförande sedan 2001), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) och Carina Edblad (ledamot sedan 2014). Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande. Sven-Olof Johansson (ledamot sedan 2012) och Christoph Vitzthum (ledamot sedan 2010) har avböjt omval.

Vi är mycket glada över att kunna föreslå tre nordiska kandidater som alla har en gedigen erfarenhet från olika delar av byggsektorn. Efter att NCC delade ut Bonava till aktieägarna i juni 2016 är NCC ett mer bygg- och anläggningsfokuserat bolag där denna kompetens är viktig, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen.

Birgit Nørgaard, född 1958. Civilekonom, MBA. Vice styrelseordförande i NNE Pharmaplan A/S, Danska Statens IT Projektråd och Danish Growth Capital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., Cobham Plc, RGS 90 A/S och Danish Growth Capital II. Nørgaard har innehaft ett antal ledande roller inom ett flertal branscher bland annat som koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO och COO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Geir Magne Aarstad, född 1960. Civilingenjör. Han är sedan 2011 ordförande och partner i GRAA AS. Geir har 30 års erfarenhet av byggbranschen, bland annat som vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Mats Jönsson, född 1957. Civilingenjör. Styrelseordförande i Logent samt styrelseledamot i Coor och Infratek. Mats har lång erfarenhet från både bygg- och servicemanagementbranschen, bland annat som vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och som divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Ulla Litzén, Carina Edblad, Birgit Nørgaard, Mats Jönsson och Geir Magne Aarstad, anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Tomas Billing och Viveca Ax:son Johnson anses beroende till NCC:s huvudägare Nordstjernan, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Valberedningen föreslår nyval på ett år av PwC med Håkan Malmström som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen utsågs av årsstämman 2016 och består av Viveca Ax:son Johnson (styrelseordförande, Nordstjernan AB) och Johan Strandberg (analytiker, SEB Fonder) samt Anders Oscarsson (aktiechef, AMF/AMF Fonder), med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman den 28 februari 2017.

Årsstämman kommer att hållas den 5 april 2017 kl. 16.30 i Musikhögskolan, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viveca Ax:son Johnson, valberedningens ordförande +46 70 558 39 82

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.