Delårsrapport för första kvartalet 2024

En stabil start på året.

− Året har startat som vi förväntat oss, stabilt med normala säsongseffekter och viss påverkan från marknadsläget för bostäder och fastighetsförsäljningar, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • God orderingång i Infrastructure och Industry. Lägre orderingång i byggverksamheten med tufft jämförelsekvartal – i första kvartalet 2023 registrerade Building Nordics två stora ordrar i Danmark på 3,7 miljarder SEK
 • Nettoomsättningen påverkad av lägre omsättning i Property Development
 • Rörelseresultatet på säsongsmässigt låg nivå samt påverkat av att i Property Development har ett logistikprojekt resultatavräknats i kvartalet, jämfört med ett större kontorsprojekt föregående år
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten på samma nivå som föregående år
 • Årsstämman beslutade om utdelning på 8,00 (6,00) SEK per aktie för 2023, uppdelat på två utbetalningstillfällen

Första kvartalet 2024

 • Orderingången uppgick till 13 353 (16 288) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 561 (12 464) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -100 (152) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -117 (185) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -93 (153) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,95 (1,56)

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar rapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 3 maj 2024 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00.

Länk till webbcast

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör (CFO), +46 730 37 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, +46 708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj kl. 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.