NCC bygger kontor åt Klövern i Halmstad

NCC ska i samverkan med Klövern bygga ett nytt kontor för Försäkringskassan intill Lokstallarna i centrala Halmstad. Affären har ett ordervärde på 70 MSEK.

Illustration: Wennström & Lundquist Arkitekter

– Vi ser fram emot att tillsammans med NCC bygga nya lokaler till Försäkringskassan i Halmstad. Lokstallarna ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum och har under åren genomgått en stor förändring. Det är med glädje vi fortsätter att utveckla området, säger Ervin Mezei, kommersiell fastighetsförvaltare på Klövern.

NCC:s uppdrag omfattar rivning, marksanering och nyproduktion av ett kontorshus i fem våningar om cirka 2 700 kvadratmeter. Marken kräver ett omfattande pålningsarbete innan montage av en prefabricerad betongstomme sker. Kontorshuset uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.

– I samverkan med Klövern kommer vi bygga ett modernt kontor med hög hållbarhetsprofil och en spännande exteriör med stora glaspartier och band av fasadtegel, säger Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sverige.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat projektet under året och byggstart sker i januari. Det nya kontoret beräknas stå klart under andra kvartalet 2022.

Affären, som är en totalentreprenad i samverkan, uppgår till 70 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sverige, 070–256 69 63
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd NCC, 076–521 53 43

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.