NCC och Platzer avtalar om storaffär i Gårda och Mölndal

NCC och Platzer har idag tecknat avtal om en affär där de gemensamt utvecklar ett projekt i Gårda samt avser att genomföra en fastighetsaffär i Mölndals innerstad.

NCC och Platzer har idag tecknat avtal om att gemensamt utveckla Platzers fastighet på Drakegatan i Gårda (Gårda 16:17, som bland annat består av den så kallade ”Canon-skrapan”) genom ett delägt bolag. Projektet omfattar idag en befintlig byggnad om cirka 16 000 kvadratmeter samt en tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter kontor i ett attraktivt läge intill Ullevimotet.

Projektet blir en tydlig entré till området med en 25 våningar hög kontorsbyggnad som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden.

Affären i Gårda genomförs som en bolagsaffär där parterna idag har avtalat om att NCC förvärvar 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Platzer i samband med att detaljplanen vinner laga kraft till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om cirka 45 miljoner kronor vid färdigställandet.

Parterna har vidare avtalat om att Platzer återköper NCC:s 50-procentiga andel när fastigheten är färdigutvecklad. Planerad byggstart är Q1 2018 med ett beräknat färdigställande under Q4 2020. Affären förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft.

– Denna affär är ett bra exempel på hur vi vill öka takten i vår projektutveckling och tillsammans med Platzer kommer vi att driva och utveckla ett attraktivt projekt i Gårda. Jag är också väldigt glad över att Platzer har ambitionen att bli en långsiktig fastighetsägare i Mölndal innerstad där vi fortsatt kommer vara en aktiv stadsutvecklare, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development

Affären innebär dessutom att Platzer avser att förvärva NCC:s kommande projekt i Mölndals innerstad. NCC har sedan tidigare avtal med Mölndal kommun om att förvärva två centrala fastigheter med en bedömd tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter i anslutning till den nya gallerian och SCA:s kontor. Detaljplanearbetet är påbörjat och beräknas vara klart under 2018. Platzer har enligt det avtal parterna tecknat idag en option att förvärva fastigheterna i samband med att de färdigställs.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans NCC i utvecklingen av en ny skrapa i Gårda. Avtalet och samarbetet innebär att vi uppnår många mål i samma affär. Vi kommer snabbare fram i vår projektutveckling och kan erbjuda nyproducerade lokaler till hyresgäster i ett område där vi har högt tryck på lokaler. Samtidigt kan vi erbjuda våra befintliga hyresgäster ännu bättre förutsättningar i nuvarande läge med bättre entré, utökat serviceutbud och expansionsmöjligheter. Utöver det tar vi klivet in i Mölndals Innerstad, vilket är ett prioriterat tillväxtområde för oss där vi vill vara en långsiktig fastighetsägare, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter.

NCC:s projekt i Mölndals innerstad beräknas byggstarta Q4 2018 och färdigställas i etapper under 2021-2023.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer blir utvecklingen av Gårda och Mölndal viktiga delar i att nå en långsiktig ambition om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön.

Projekten kommer att drivas i affärsområde NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development

Telefon +46 (0) 70 177 16 74

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 13:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.