NCC bygger om centrala reningsverket i Kristianstad

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Kristianstads kommun om om- och utbyggnad av centrala reningsverket. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.   

Det centrala reningsverket i Kristianstad behöver byggas om och byggas ut för att klara framtida miljökrav samt för att kunna ta emot mer spillvatten från såväl livsmedelsindustrier som en ökande befolkning och fler anslutna orter. Reningsverket tar idag emot spillvatten från motsvarande drygt 200 000 personer, medan det efter om- och utbyggnaden dimensioneras för 350 000 personer.

– Vi ser fram emot att samarbeta med NCC. Deras erfarenhet av byggtekniker, byggmaterial och VA-process kommer att komplettera vår egen kompetens väl. Tillsammans ska vi hitta de bästa lösningarna för miljön och se till att vi har goda förutsättningar för Kristianstads tillväxt, säger Bengt Olsson Förvaltningschef på C4 Teknik, som har hand om VA-försörjningen i Kristianstad kommun.

– Det är glädjande att Kristianstads kommun valt oss på NCC som partner vid om- och utbyggnaden av kommunens centrala reningsverk. Genom samverkansavtalet får både Kristianstads kommun och vi förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar för både renings- och byggprocessen, säger Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik, +46 (0)70-088 71 98
Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure, +46 (0)70-546 08 81
Bengt Olsson, förvaltningschef C4 Teknik, 0728-85 77 16
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd, NCC AB, +46 (0)76-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.