Bonava säljer hyresrätter i Linköping och Karlstad

NCC:s dotterbolag Bonava (tidigare NCC Housing) säljer sammanlagt 352 nyutvecklade Svanenmärkta hyresrätter i Linköping och Karlstad till bostadsbolaget Willhem. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett värde av 595 Mkr.

– Det är glädjande att utveckla nya Svanenmärkta hyresrätter i både Karlstad och Linköping. Vår ambition är att leverera bra boendemiljöer med hållbara bostäder i olika upplåtelseformer. Hyresrätter är en viktig och växande del av vår affär, säger Joachim Hallengren, VD för Bonava.

I Linköping uppförs för närvarande 131 lägenheter i Södra Ekkällan, ett populärt bostadsområde som NCC utvecklat sedan 2006. Första inflyttning sker till sommaren och projektet färdigställs i första kvartalet 2017.

I Karlstad kommer 221 lägenheter att uppföras på Rudsberget. Första inflyttning sker i första kvartalet 2018 och projektet färdigställs i fjärde kvartalet 2018.

– I och med förvärvet växer vi på två attraktiva orter där vi redan idag är en stor bostadsaktör, vilket är positivt. Nyproducerade hyresrätter med miljöprofil passar väl in i vår befintliga portfölj samtidigt som vi breddar vårt erbjudande till marknaden i Karlstad och Linköping ytterligare, säger Mikael Granath VD för Willhem.

Affären kommer att resultatavräknas under första kvartalet 2017 och i fjärde kvartalet 2018. Bonava ansvarar för uthyrningen och lämnar sedvanliga hyresgarantier till köparen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hallengren, VD Bonava 070 088 71 33

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj, kl 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.