NCC bygger ny säkrare sträckning av väg 51 i Närke

NCC ska bygga en ny sträckning av väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset i Närke för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Ordern från Trafikverket är värd 152 MSEK.

– Vi ser fram emot att tillsammans med NCC ersätta en del av gamla 51:an med en ny säkrare och bredare väg med en högre hastighetsbegränsning, säger Jonas Danielsson, projektledare på Trafikverket. I och med att den gamla vägen går att använda som vanligt under byggtiden kommer trafiken störas minimalt.

Idag är vägens standard bitvis låg med få möjligheter till säkra omkörningar och en hastighetsbegränsning på mestadels 70 km/tim. Den nya förbättrade vägen blir mötesfri, en så kallad 2+1-väg med mitträcke, för en hastighet av 100 km/tim. Vägen förses också med viltstängsel för att ytterligare öka säkerheten.

Den nya vägsträckningen är drygt 13 km och kommer att gå väster om nuvarande väg 51 utanför Pålsboda. När vägen står klar innebär det mindre trafik genom samhället än idag. Den gamla vägen blir kvar parallellt med nya väg 51.

Projektet omfattar även en ny vägbro över dubbelspåren på stambanan. Bron byggs enligt konceptet NCC Montagebro, en beprövad standardiserad bro som minskar byggtiden, ger en säkrare arbetsmiljö och minimerar trafikstörningar på stambanan.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga säkra vägar och vi är stolta över förtroendet från Trafikverket att förbättra framkomligheten på väg 51, säger Niclas Larsson, produktionschef på NCC.

NCC arbetar systematiskt med hållbarhet. I det här projektet kommer till exempel överskott av jord och bergmaterial att återanvändas för byggnation av den nya vägen. På så sätt minimerar NCC transporterna och miljöpåverkan minskar.

Nu startar projekteringen och vägen planeras stå klar i oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Larsson, Produktionschef, NCC Infrastructure, 070-250 24 90
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.