NCC tecknar avtal för interiören av supersjukhuset på Nordsjälland

NCC och Region Hovedstaden har tecknat ytterligare ett avtal inom projekt Nyt Hospital Nordsjälland. Denna entreprenad rör interiören av sjukhuset och ordervärdet uppgår till cirka 940 MSEK.

NCC är huvudentreprenör för byggnationen av Nyt Hospital Nordsjälland som består av totalt tre faser. Den första fasen med betong- och markarbeten är avklarad. I december 2021 tecknades avtal om den andra fasen, en fasad- och takentreprenad. Nu inleds den första delen av den tredje fasen som omfattar interiören.

– Arbetet löper på bra och vi inleder nu tredje fasen av projektet. Under våren kan vi se fram emot att inleda arbetet som ska få sjukhusets inredning på plats, till exempel kommer framtida operationssalar och vårdsalar börja ta form, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

I denna entreprenad ingår bland annat innerväggar, innertak, dörrar, golv och inredning i vårdrummen. Arbetet kommer att löpa parallellt med fas två och fram till slutligt färdigställandet.

– Som byggherre är vi mycket nöjda med det avtal vi har ingått med NCC och att vi bygger vidare på det goda samarbete vi har med kring bygget av Nyt Hospital Nordsjälland. I nästa fas av byggnationen börjar byggnaden ta form och fyrklövern och de arkitektoniska tankarna kommer att börja synas, säger Sune From, projektledare Nyt Hospital Nordsjälland.

Ordervärdet för denna delentreprenad uppgår till cirka 940 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2022 i affärsområde Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.