NCC bygger Diamanten i Bjurholms kommun

NCC ska i samverkan med Bjurholms kommun bygga Diamanten som är en ny byggnad med samlad verksamhet för äldrevård och förskola i Bjurholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

Bild: Arkinova

Den nya byggnaden omfattar vård- och omsorgsboende med 40 rum, en förskola med plats för 90 barn, produktionskök och skolmatsal för 150 gäster samt kontor för hemtjänsten i Bjurholm. Stort fokus ligger på samnyttjande av lokaler och samverkan mellan de olika verksamheterna som ska samsas i byggnaden.

­– Diamanten blir navet i en stimulerande och utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten och utveckling. Vi är glada över att ha NCC med oss i ett tidigt skede i detta projekt för bästa resultat av planering, projektering och drift, säger Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande, Bjurholms kommun.

Diamanten ska vara en byggnad med spännande arkitektur och anpassad till en intensiv verksamhet med flexibla lokaler. För att framtidssäkra byggnaderna har kraven på miljö- och energiprestanda varit höga och byggnaderna projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Guld för energianvändningen och Silver för övriga delar. Stommen kommer delvis att byggas i trä samt med klimatförbättrad betong. Diamanten kommer förses med teknisk utrustning för att möta framtidens behov inom äldrevården men också med IT-verktyg inom förskolan för deras framtida behov.

­– Det känns kul att få vara med när kommunen samordnar och moderniserar sin verksamhet för att nå synergier, god arbetsmiljö och ekonomi. Tanken är att Diamanten ska erbjuda en spännande och attraktiv boende-, skol- och arbetsmiljö med bra och ändamålsenliga lokaler som gör det möjligt för utveckling och samordning av arbetssätt och driftsformer, säger Daniel Ödling, avdelningschef för NCC Building Sweden i Norrland.

Affärens ordervärde på cirka 200 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2023. Byggstart planeras i mars 2024 och beräknas vara klart i slutet av 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Hortlund, projektchef NCC Building Norrland, robert.hortlund1@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.