NCC bygger 80 hyreslägenheter åt Stockholmshem

NCC ska på uppdrag av Stockholmshem bygga 80 hyreslägenheter i Solberga i södra Stockholm. Ordern, som är en del i upphandlingen för de så kallade Stockholmshusen, är värd 130 MSEK.

Illustration: 3D House

– Målet med Stockholmshusen är att skapa lägre byggkostnader och snabbare ledtider från ax till limpa. Vi har tidigare byggt punkthus inom ramavtalet för Stockholmshusen. I detta projekt kommer vi nu i stället bygga lamellhus, vilket också är den typ av hus vi fortsättningsvis kommer använda oss av inom ramen för avtalet, säger Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building Sweden.

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och Stockholms stads tekniska förvaltningar med målet att öka byggtakten och möta det stora behovet av fler hyresrätter i Stockholm. Stockholmshusen har tagits fram i samarbete med NCC och övriga upphandlade entreprenörer och kombinerar en hållbart långsiktig produkt med goda förvaltnings- och boendekvaliteter. 

Husen som blir fyra våningar höga, fördelat på fem trapphus, byggs med en hög hållbarhetsprofil och en energiprestanda på låga 50 kwh. För en effektiv energiförsörjning planeras både solceller och bergvärme som ett komplement till fjärrvärmen.

I anslutning till husen byggs cykel- och bilparkering utrustade med elstolpar vid samtliga platser, bottentömmande sopbehållare samt en naturinspirerad gårdsmiljö för lek, grill och planerar för odlingslotter som vattnas med dagvatten.

Byggstart är planerad till november 2019 och bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under tredje kvartalet 2021.

Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Grönberg, avdelningschef, NCC Building Sweden, 070-515 80 60
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.