Delårsrapport för tredje kvartalet samt januari-september 2020

Stabil lönsamhet och bra kassaflöde – lägre orderingång

– Orderingången påverkas av selektiv anbudsgivning, fler projekt i tidiga faser och variation mellan kvartal. Rörelseresultatet är stabilt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Orderingången lägre men orsakerna varierar mellan affärsområdena: Selektiv anbudsgivning med fokus på lönsamhet, förskjutningar i projektportföljen mot fler projekt i tidiga faser och naturlig variation mellan kvartal
 • Rörelseresultat på samma nivå som tidigare år. Marginalen högre för koncernen och i tre av fem affärsområden. Omsättningen är lägre i kvartalet drivet framförallt av Building Sweden och Property Development
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är väsentligt starkare än föregående år
 • Styrelsen har föreslagit utdelning på 2,50 SEK per aktie för 2019, läs mer på sidan 13
 • Ylva Lagesson ny chef för affärsområde Industry och en plan för att öka lönsamheten i affärsområdet annonserad 5 november
   

Tredje kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 9 026 (12 769) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 12 820 (13 951) MSEK
 • Rörelseresultatet var i nivå med förra året och uppgick till 567 (568) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 549 (536) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 488 (459) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,53 (4,21) SEK
 

Perioden januari-september 2020

 • Orderingången uppgick till 37 215 (44 340) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 39 017 (39 995) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade i perioden och uppgick till 981 (626) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 922 (545) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 839 (467) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,78 (4,17) SEK
 

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport för perioden januari-september 2020

NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten den 6 november kl. 09.00 (CET) genom en webcast med integrerad telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET).

Länk till webbcast:

https://ncc-live-external.creo.se/201106

För att delta per telefon:

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 505 583 50 
UK:  +44 333 300 9035
US: +1 833 526 8381

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO), 073 037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, 070 896 12 88

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 18.30 CET.

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och 
fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.