NCC bygger skola för 850 elever i Finland

NCC har fått i uppdrag av S:t Michels stad att bygga Södra Regionskolan i Finland. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

Skolbyggnaden omfattar cirka 62 000 kvadratmeter och byggs för 850 elever i årskurs 1-9. I NCC:s uppdrag ingår även att bygga idrottshall, gym och skolgård.

Byggnaden byggs med både en trä- och betongkonstruktion och har utformats för att vara en trygg och hälsosam lärmiljö med många olika sorters utbildningsmöjligheter i samma byggnad.

‒ Sedan årsskiftet har vi arbetat i nära samarbete med representanter från staden och skolan för utformningen av skolan. I arbetet har vi dragit nytta av NCC:s starka kompetens inom skolbyggande med lokal kompetens inom området. Nu ser vi fram emot att starta byggnationen, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen påbörjas i maj 2022 och skolan förväntas vara färdigställd i början av 2024.

Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.