NCC samverkar för fem nya förskolor i Västerås

NCC och Västerås stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga tre nya förskolor med option på två ytterligare. Önsta förskola är först ut och byggs enligt kommunens nya förskolekoncept. Ordern för den första förskolan är värd 53 MSEK.

– Västerås växer och behovet av förskoleplatser är stort. Önsta förskola är den första av fem konceptförskolor hos oss i Västerås stad. Vi har arbetat fram konceptförskolorna tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen efter verksamheternas behov. Vi vill med fastigheten kunna möta både dagens behov och den pedagogiska utvecklingen vi ser för framtidens förskola, säger Thomas Pennanen, ombud på Västerås stad.

Projektet genomförs i samverkan där NCC och Västerås stad tillsammans har planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för att ta fram en riktkostnad för uppdraget. Nu är det dags för byggnation av den första förskolan på Önsta. Parallellt pågår också projektering för två nya förskolor, på Vallby och Blåsbo.

Önsta förskola byggs i två plan intill Önsta idrottsplats och omfattar cirka 1 500 kvadratmeter. Förskolan får åtta avdelningar och ger plats för 140 barn. En stor förskolegård skapas för att ge barnen en trivsam och lekfull miljö.

Konceptet innebär att förskolorna får fyra eller åtta avdelningar med ett eget tillagningskök och personalutrymmen. Tanken är att skolorna ska kunna placeras på olika platser i staden och att endast fasad och grundläggning justeras för att passa in på den aktuella platsen. Skolorna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och får ett väldigt bra klimatskal och kommer att ha låg energiförbrukning.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga skolor i samverkan och tillsammans med Västerås stad skapar vi förskolor med en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Ulf Ericsson, produktionschef, NCC Building.

Markarbeten har påbörjats och Önsta förskola beräknas stå klar till sommaren 2018.  

Affären om 53 MSEK orderregistreras i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building. Orderanmälan av fler förskolor sker löpande när de påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Ericsson, produktionschef, NCC Building, 070-298 75 64 
Thomas Pennanen, ombud, Västerås stad, 021-39 14 67
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.