NCC tilldelas maximal klimatbonus för bygget av Kalix bro

NCC har i dagarna fått klimatdeklarationen för projektet Kalix bro godkänd och projektet tilldelas maximal klimatbonus på 1,5 MSEK av Trafikverket. Det står klart efter att projektet minskat koldioxidutsläppen under byggnation och drift med 22 procent, och med marginal överträffat målet på fyra procent.

Arbete vid Kalixbron. Foto: NCC

– Det är oerhört glädjande att NCC genom ett aktivt arbete med att minimera klimatpåverkan lyckas uppnå ett resultat som överträffar målet med råge. De har varit aktiva i sina materialval och val av leverantörer och har arbetat aktivt med att löpande stämma av klimatkalkylen. Just materialvalen blir väldigt viktiga när det gäller en stor bro som innehåller mycket stål och betong, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

2019 fick NCC i uppdrag av Trafikverket att bygga en drygt 300 meter lång och 15 meter bred bro i stål och betong över Kalix älv på E4:an i Norrbotten. I uppdraget fanns en klimatbonus om vissa hållbarhetskriterier uppfylldes. I klimatdeklarationen redovisas projektets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv under byggnation och drift. Regelbundna avstämningar och samarbete har banat väg för det framgångsrika klimatarbetet.

– Det här är ett tydligt kvitto på att vi gör saker rätt och i linje med de mål vi har satt upp för vårt arbete med klimat-och miljöpåverkan. Vi har under projektet jobbat mycket med materialval och att sänka varje enskild produkts avtryck genom optimerade konstruktioner och EPD:er för inköpta material. För att lyckas göra så stora klimatbesparingar som vi gjort för Kalixbron måste klimatfrågorna in i ett tidigt skede och sedan fortsätta prioriteras under hela projektet, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Klimatkraven jämförs med ett utgångsläge som Trafikverket tar fram för varje projekt. Klimatdeklarationen tas fram enligt metoden livscykelanalys som är internationellt standardiserad och bygger på vetenskapliga grunder. Kalixbrons klimatpåverkan har minskat med 27 ton koldioxidekvivalenter per år under konstruktionens livscykel, motsvarande 22 procent av klimatpåverkan, från utgångsläge till klimatdeklaration. För projekt som byggs åt Trafikverket idag ligger kravet på minst 15 procents minskning.

NCC arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan genom hela byggprocessen; minska koldioxidutsläpp, effektivisera energianvändning, ha en ansvarsfull resursanvändning, minska användning av jungfruligt material, sluta materialflöden samt öka återvinning och återbruk av material och av det avfall som genereras i byggprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.