NCC bygger förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter i Ljungby

NCC ska på uppdrag av Ljungbybostäder bygga förskola, särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Harabergsområdet i Ljungby. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 240 MSEK.


Bilden är en illustration som till viss del kan komma att ändras

Illustration: BSV Arkitekter Ingenjörer AB

-Behovet av såväl förskoleplatser som särskilt boende och trygghetslägenheter är stort i Ljungby och vi ser fram emot att tillsammans med NCC äntligen börja bygga nya Harabergsområdet. Genom att samlokalisera de olika verksamheterna skapas attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer där flera generationer kan mötas, säger Elina Salomonsson, projektledare Ljungbybostäder.

NCC:s uppdrag består av rivning av en befintlig förskola och därefter nyproduktion av tre huskroppar innehållande förskola med åtta avdelningar inklusive nattöppen verksamhet, särskilt boende med sex avdelningar, trygghetsboende med 20 lägenheter samt gemensamt centralkök för verksamheterna. I uppdraget ingår även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.

Förskolan byggs i två plan med en konstruktion helt i trä, medan övriga huskroppar byggs med källare samt stomme i prefabricerad betong. Byggnaderna förses med solceller samt delvis sedumtak.

För att bidra till en inkluderande arbetsmarknad kommer projektet att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder.

-NCC har stor erfarenhet av att bygga såväl förskolor som särskilt boende och trygghetslägenheter och ser fram emot att bidra med vår kompetens genom byggprocessen i detta projekt, som på ett spännande sätt skapar mervärde med flera verksamhetstyper på en plats, säger Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sweden.

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggstart beräknas bli runt årsskiftet 2021/2022. Projektet delas in i två etapper där etapp 1 består av rivning av befintlig förskola, byggnation av centralkök, särskilt boende och trygghetslägenheter och etapp 2 består av förskolan. Etapp 1 beräknas bli klar hösten 2023 och etapp 2 våren 2024.

Affären uppgår till drygt 240 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sweden, 070–256 69 63
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd NCC, 076–521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.